10.11.06

Coitado

Num instante, passou do coito ao coitado.