8.10.08

Aos 35

Alterei o seguro de saúde. Cancelei o seguro de vida.